home

cm_werf+pav+pont (klein)
Stadsblokkenwerf
De Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) was eens de grootste werkgever van Arnhem en domineerde ‘de overkant’ van de Rijn met haar activiteiten tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Sindsdien ligt het terrein braak en getuigen alleen de fundamenten nog van de vroegere scheepswerf.

ASM
Op die fundamenten wordt nu een kleinschalige historische scheepswerf ontwikkeld, de Stadsblokkenwerf. Met een pontje en werfpaviljoen wil Stadsblokkenwerf tevens een entree zijn voor voetgangers die Stadsblokken/Meinerswijk willen bezoeken.

De stichting Stadsblokkenwerf heeft vanaf 2015 een vliegende start gemaakt. Veel vrijwilligers en bedrijven ondersteunen het initiatief.
Inmiddels zijn de volgende activiteiten ontplooid:
• Aanpassen en inrichten van het terrein
• Een voetgangerspontje tussen de Rijnkade en de Stadsblokkenwerf
• De werfloods met een fraai ambachtelijk gemaakt front
• Het Werfpaviljoen en de Theetuin
• Fietsvoorzieningen voor het pontje.
• Restauratie project Stad Woerden (leerwerkproject)
• diverse culturele evenementen op Stadsblokken werden ondersteund
• De museale werftuin met een echt element van de Berlijnse Muur.
• Werfbibliotheek

Op het programma staat:
• De kraan die de werf met een hoogte van meer dan 25 meter zal domineren. Lees hier alles over de werfkraan
• Een langshelling
• Samenwerkingsproject renovatie Hugo Grotius tot theaterschip.

De Stichting Stadsblokkenwerf is voortgekomen uit een werkgroep die al tal van jaren actief was vanuit de Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA).