De Stichting

DE STICHTING STADSBLOKKENWERF
Bestuursleden
Voorzitter: Jan Trooster
Penningmeester: Kees Ellerbroek
Secretaris: Michiel van der Drift
Algemeen Lid: Kees van ’t Hoff
Algemeen lid: Rob van der Vijgh

Adviseurs
Juridische zaken: Joseph Follender
ASM erfgoed: Jan Prins

Werfcommissie
Michiel van der Drift
Kees van ’t Hoff
Eric Smits

Pontjescommissie
Angelina van Heumen (planning)
Hans van de Wetering (techniek)
Maarten van Woudenberg

Commissie Werfpaviljoen en theetuin
Gerda Lubberts
Peet van Remmerden
Lot Vale
Rob van der Vijgh

Commissie PR, marketing en activiteiten
Marjon Hiehle
Cees Mooij
Jan Trooster

Projectgroep Stad Woerden
Marc de Ruiter (REA-college)
Eric Smits
Jan Trooster

Projectgroep Werfkraan
Kees van ’t Hoff
Michiel van der Drift

De stichting Stadsblokkenwerf heeft tot doel:
Oprichten en in stand houden van een scheepswerf zonder winstoogmerk met toebehoren voor schepen met een historisch karakter in Arnhem op de fundamenten van de voormalige Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij (ASM).