Help mee!

Stadsblokkenwerf wordt ontwikkeld met de inzet van veel Arnhemmers, Arnhemse bedrijven en instellingen. De stichting werkt met een begroting van ongeveer € 80.000,-. De opbrengsten komen uit de horeca, het pontje, subsidies, giften, bijdragen en sponsoring. Voor incidentele subsidies en giften benaderen wij uiteraard gemeenten, provincie en andere subsidieverstrekkers.

Wil je ons financieel steunen?
Om de begroting, minder afhankelijk te maken van de horeca en het pontje doen we ook graag een beroep op jou! Je kunt ons financieel steunen door een financiële bijdrage leveren. Dat kan door lid te worden van de Club van 100. Voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal 100 euro, draag je financieel bij aan de verdere ontwikkeling van Stadsblokkenwerf Arnhem. Lees er meer over in onderstaande pdf:

club-van-honderd

Maar een incidentele gift is ook van harte welkom:

Stichting Stadsblokkenwerf,
NL08ABNA0461492563 onder vermelding “Projecten Stadsblokkenwerf”
De Stadsblokkenwerf is een culturele ANBI, uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Wil je een bijdrage leveren als vrijwilliger?
De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. Tot nu toe zijn ruim 60 vrijwilligers betrokken bij het pontje, de horecavoorziening en de ontwikkeling van de werf.

We plaatsen onze vacatures op de website van de vrijwilligerscentrale.

WERFACTIVITEITEN
Handige mensen die het leuk vinden om een dag per week klussen te doen zijn van harte welkom. Het soort werk varieert van onderhoud van het groen, tot het bouwen van een loods, het aanleggen van infrastructuur, het werken aan historische schepen. Het gaat dan specifiek om hout- of metaalbewerking, lassen en klinken.
Als je belangstelling hebt kom dan eens kijken op de werf. Op donderdag en vrijdag is er van 10 tot 16 uur een team vrijwilligers aan het werk.

Contactpersonen:
Kees van ’t Hoff 06 – 15 13 86 64
Eric Smits 06 – 52 13 63 96

IDEEËN?
Heb je ideeën voor de werf? We horen ze graag. Vooral als ze geen geld kosten en je je er zelf voor wilt inzetten en het past bij de doelstelling en mogelijkheden van de Stadsblokkenwerf.
Contactpersoon: Jan Trooster 06 – 23 23 07 00
info@stadsblokkenwerf.nl