Aanpassingen in verband met Corona

In verband met de coronacrisis hebben de publieksactiviteiten van de Stadsblokkenwerf tot op heden stilgelegen.

Het pontje vaart voorlopig alleen op zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur.
Net als in het openbaar vervoer zijn mondkapjes verplicht. Deze kunnen op de pont worden gekocht.
Er kunnen maximaal 6 passagiers mee. Fietsen kunnen onder de huidige omstandigheden niet worden overgezet.

De openingstijden van het Werfpaviljoen zijn:
Donderdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur.

Het Werfpaviljoen heeft een beperkte kaart en ook een beperkte zitcapaciteit ivb de coronamaatregelen.
Men kan ook dranken afhalen om elders in de omgeving te gebruiken. Wel graag de restanten in de afvalbakken of –zakken deponeren.
Er zijn looproutes aangebracht zodat men onderling voldoende afstand kan houden.

De toiletwagen zal voorlopig niet opengaan.