Ouder-Kind Festival schot in de roos

Het werfterrein heeft op 17 augustus gegonsd van activiteiten. Maar niet zozeer activiteiten van de werfvrijwilligers, maar die van het ‘ouder-kind festival’
georganiseerd door het Sportbedrijf Arnhem, samen met 5 andere organisaties. Doelgroep was ouders en kinderen tot 12 jaar uit de wijken van Arnhem en de bedoeling was de kinderen een leuke, gezonde en leerzame dag te bezorgen met clinics over sport, gezonde voeding, stress, natuur, waterdrinken en nog veel meer. Welnu, dit lijkt een schot in de roos te zijn geweest, afgemeten aan het bezoekersaantal (zo’n 250) en het enthousiasme van de kinderen.
En passant hebben de kinderen natuurlijk het werk op de werf, in het paviljoen en op het pontje gezien en nieuwsgierige vragen gesteld. Wat ons betreft bood dit de gelegenheid om zo vroeg mogelijk te beginnen met het wekken van interesse voor ons vrijwilligerswerk.