ANBI en downloads

ANBI
Stichting Stadsblokkenwerf wordt door Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dat houdt in dat geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft te worden afgedragen. Een bijdrage aan de Stadsblokkenwerf mag u voor de inkomstenbelasting opgeven als een gift en is daarmee in principe fiscaal aftrekbaar. De bijdrage komt volledig aan de Stadsblokkenwerf ter beschikking.

Aangezien de SBW de status culturele ANBI heeft mag een gift verhoogd worden met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250.

ANBI – instellingen zijn verplicht onderstaande gegevens op hun website te publiceren

Naam: Stichting Stadsblokkenwerf
Fiscaal nummer: 854904360
Bankrekeningnummer: NL08 ABNA 0461 4925 63

Contactgegevens: Contact
Bestuursleden: de Stichting

DOWNLOADS
Stadsblokkenwerf flyer 2017: download hier de flyer
Stadsblokkenwerf flyer 2017
Statuten: download hier de statuten StadsblokkenwerfStatuten Stadsblokkenwerf feb. 2015
Beleidsplan: download hier het projectplanPlan ASM-werf Stadsblokken aug. 2014
Jaarverslag 2018: download hier Jaarverslag 2018
Jaarverslag Stichting Stadsblokkenwerf 2018
Visie Stadsblokken 2020: download hier Visie Stadsblokken 2020
Visie Stadsblokken 2020
Jaarrekening Stadsblokkenwerf 2019: download hier Jaarrekening Stadsblokkenwerf 2019
Jaarrekening SBW 2019
De Stichting is opgericht op 12 februari 2015. Een activiteitenverslag is nog niet voor handen.

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten een vergoeding toe te kennen aan bestuursleden van de kosten die worden gemaakt voor de uitoefening van hun functie.
Dit geldt ook voor vrijwilligers van de stichting. Er zijn geen betaalde krachten in dienst.