home

Stadsblokkenwerf
De Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) was eens de grootste werkgever van Arnhem en domineerde ‘de overkant’ van de Rijn met haar activiteiten tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Sindsdien ligt het terrein braak en getuigen alleen de fundamenten nog van de vroegere scheepswerf.

ASM
Op die fundamenten wordt nu een kleinschalige historische scheepswerf ontwikkeld, de Stadsblokkenwerf. Met een pontje en werfpaviljoen wil Stadsblokkenwerf tevens een entree zijn voor voetgangers die Stadsblokken/Meinerswijk willen bezoeken.

De stichting Stadsblokkenwerf heeft tot en met 2017 de tijd om daarmee een begin te maken. Veel vrijwilligers en bedrijven ondersteunen het initiatief.

Sinds begin 2015 zijn de volgende activiteiten ontplooid:


• Aanpassen en inrichten van het terrein.


• Een voetgangerspontje tussen de Rijnkade en de Stadsblokkenwerf

• De werfloods

• Het Werfpaviljoen en de Theetuin

• Fietsvoorzieningen voor het pontje.
• het eerste schip wordt gerenoveerd.

Op dit moment wordt gewerkt aan:
• De museale werftuin
• Werfbibliotheek
• Fraai front voor de werfloods

Op het programma staat:

• De kraan die de werf met een hoogte van meer dan 25 meter zal domineren

• Een langshelling

• Renovatie projecten van historische schepen

De Stichting Stadsblokkenwerf is voortgekomen uit een werkgroep die al tal van jaren actief was vanuit de Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA).

Hieronder kunt u onze flyer, het jaarverslag 2015 en het Visiedocument 2020 van de Stadsblokkenwerf downloaden.

flyer 2016: download hier flyer 2017
Stadsblokkenwerf flyer 2017
Jaarverslag 2015: download hier Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2016 Stichting Stadsblokkenwerf
Visie Stadsblokkenwerf 2020: download hier Visie Stadsblokkenwerf 2020
Visie Stadsblokkenwerf 2020