ANBI en downloads

ANBI
Stichting Stadsblokkenwerf wordt door Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dat houdt in dat geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft te worden afgedragen. Een bijdrage aan de Stadsblokkenwerf mag u voor de inkomstenbelasting opgeven als een gift en is daarmee in principe fiscaal aftrekbaar. De bijdrage komt volledig aan de Stadsblokkenwerf ter beschikking.

Aangezien de SBW de status culturele ANBI heeft mag een gift verhoogd worden met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250.

ANBI – instellingen zijn verplicht onderstaande gegevens op hun website te publiceren

Naam: Stichting Stadsblokkenwerf
Fiscaal nummer: 854904360
Bankrekeningnummer: NL08 ABNA 0461 4925 63

Contactgegevens: Contact
Bestuursleden: de Stichting

DOWNLOADS

Beleidsplan SBW 2023
Jaarrekening 2022 SBW
De geschiedenis van de Stadsblokkenwerf tot en met 2021 is op schrift gesteld. Een verslag hiervan met veel foto’s kan men downloaden. Jaarverslag 2015 – 2022
Jaarrekening 2021 SBW
Jaarrekening 2020 SBW
Jaarrekening 2019 SBW
Jaarverslag 2018: download hier Jaarverslag 2018
Jaarverslag Stichting Stadsblokkenwerf 2018
Stadsblokkenwerf flyer 2017
Statuten: download hier de statuten Stadsblokkenwerf Statuten Stadsblokkenwerf feb. 2015
Beleidsplan: download hier het projectplan Plan ASM-werf Stadsblokken aug. 2014
Visie Stadsblokken 2020: download hier Visie Stadsblokken 2020
Visie Stadsblokken 2020

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten een vergoeding toe te kennen aan bestuursleden van de kosten die worden gemaakt voor de uitoefening van hun functie.
Dit geldt ook voor vrijwilligers van de stichting. Er zijn geen betaalde krachten in dienst.