De Stichting

DE STICHTING STADSBLOKKENWERF
Bestuursleden
Voorzitter: Jan Trooster
Vice-voorzitter: Ben Verhaaf
Penningmeester: Peter van der West
Secretaris: Michiel van der Drift
Algemeen Lid: Kees van ‘t Hoff

Adviseurs
Juridische zaken: Joseph Follender
ASM erfgoed: Jan Prins
Sociaal netwerk Arnhem: Hilbert de Goede

Terreincommissie
Michiel van der Drift
Eric Smits
Kees van ’t Hoff

Pontjescommissie
Hans Dassen (planning)
Toon Gores
Hans van de Wetering
Jan Trooster

Commissie Werfpaviljoen en theetuin
Pien Floor
Waldemar Koning
Peter van der West

Commissie PR, marketing en activiteiten
Soraya Craamer
Jan Trooster

Projectgroep Stad Woerden
Marc de Ruiter (REA-college)
Eric Smits
Jan Trooster

De stichting Stadsblokkenwerf heeft tot doel:
Oprichten en in stand houden van een scheepswerf zonder winstoogmerk met toebehoren voor schepen met een historisch karakter in Arnhem op de fundamenten van de voormalige Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij (ASM).