De Stichting

DE STICHTING STADSBLOKKENWERF
Bestuursleden
Voorzitter: Ronald Brakenhoff
Penningmeester: Kees Ellerbroek
Secretaris: Heleen Drijver
Algemeen lid: Kees van ’t Hoff
Algemeen lid: Rob van der Vijgh
Algemeen lid: Jan Trooster
Algemeen lid: Annelinde Gerritsen

Werfcommissie
Michiel van der Drift
Kees van ’t Hoff
Eric Smits

Pontjescommissie
Annelinde Gerritsen
Hans van de Wetering (techniek)
Maarten van Woudenberg

Commissie Werfpaviljoen en theetuin
Carla Brouwer
Rob van der Vijgh

Commissie PR, marketing en activiteiten
Marjon Hiehle
Cees Mooij
Jan Trooster
Heleen Drijver

Projectgroep Stad Woerden
Marc de Ruiter (REA-college)
Eric Smits
Jan Trooster

Projectgroep Werfkraan
Kees van ’t Hoff
Michiel van der Drift

De stichting Stadsblokkenwerf heeft tot doel:
Oprichten en in stand houden van een scheepswerf zonder winstoogmerk met toebehoren voor schepen met een historisch karakter in Arnhem op de fundamenten van de voormalige Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij (ASM).