De Stichting

DE STICHTING STADSBLOKKENWERF
Bestuursleden
Voorzitter: Jan Trooster
Penningmeester: Kees Ellerbroek
Secretaris: Michiel van der Drift
Algemeen Lid: Kees van ’t Hoff
Algemeen Lid: Angelina van Heumen
Algemeen lid: Rob van der Vijgh

Adviseurs
Juridische zaken: Joseph Follender
ASM erfgoed: Jan Prins

Werfcommissie
Michiel van der Drift
Eric Smits
Kees van ’t Hoff

Pontjescommissie
Angelina van Heumen (planning)
Hans van de Wetering (techniek)

Commissie Werfpaviljoen en theetuin
Wordt binnenkort ingevuld

Commissie PR, marketing en activiteiten
Soraya Craamer
Jan Trooster
Cees Mooij

Projectgroep Stad Woerden
Marc de Ruiter (REA-college)
Eric Smits
Jan Trooster

Projectgroep Werfkraan
Kees van ’t Hoff
Michiel van der Drift

De stichting Stadsblokkenwerf heeft tot doel:
Oprichten en in stand houden van een scheepswerf zonder winstoogmerk met toebehoren voor schepen met een historisch karakter in Arnhem op de fundamenten van de voormalige Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij (ASM).