De Stichting

DE STICHTING STADSBLOKKENWERF
Bestuursleden
Voorzitter: Jan Trooster
Penningmeester: Kees Ellerbroek
Secretaris: Michiel van der Drift
Algemeen Lid: Kees van ’t Hoff
Algemeen Lid: Angelina van Heumen

Adviseurs
Juridische zaken: Joseph Follender
ASM erfgoed: Jan Prins

Werfcommissie
Michiel van der Drift
Eric Smits
Kees van ’t Hoff

Pontjescommissie
Angelina van Heumen (planning)
Hans van de Wetering (techniek)

Commissie Werfpaviljoen en theetuin
Tijdelijk Coördinator: Rob Bilderbeek
Reserveringen: Rob van der Vijgh

Commissie PR, marketing en activiteiten
Soraya Craamer
Jan Trooster
Cees Mooij

Projectgroep Stad Woerden
Marc de Ruiter (REA-college)
Eric Smits
Jan Trooster

Projectgroep Werfkraan
Kees van ’t Hoff
Michiel van der Drift

De stichting Stadsblokkenwerf heeft tot doel:
Oprichten en in stand houden van een scheepswerf zonder winstoogmerk met toebehoren voor schepen met een historisch karakter in Arnhem op de fundamenten van de voormalige Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij (ASM).