Notarisboot ‘Wilhelmina’ van 1902 van sloop gered

Notarisboot ‘Wilhelmina’ van 1902 van sloop gered

Scheepswerf Peters in Angeren is bezig haar werf van wrakken te ontdoen. Zo ook dreigde ook de Willemina te worden gesloopt. Vrijwilligers van de Stadsblokkenwerf wisten dat net op tijd te voorkomen. Vrijdag 17 december 2021 werd het 14 meter lange scheepje met een dieplader naar de Stadsblokkenwerf getransporteerd.

De Willemina moet al meer dan 20 jaar bij Peters Maritiem in Angeren hebben gestaan. Bas Peters (33 jaar) die sinds enkele jaren het bedrijf van zijn overleden vader heeft overgenomen heeft geen idee wie de eigenaar kan zijn. “Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat hij hier niet stond. Dat het een mooi bootje geweest moet zijn dat kun je nog wel zien. Maar het is eigenlijk niet meer dan een wrak wat er nu van is overgebleven.”

Vrijwilligers van de Stadsblokkenwerf zetten een actie op touw om de boot naar de Arnhem te halen waar ze haar willen restaureren. Er is weinig bekend over de geschiedenis van de Willemina. De Stadsblokkenwerf hoopt dat er nog mensen opduiken die daar wat over kunnen vertellen.

Er is een crowdfunding gestart voor de materiaalkosten.
Bijdragen zijn welkom:
Stadsblokkenwerf, rek: NL08 ABNA 0461 4925 63 o.v.v. Willemina.

NB: Stadsblokkenwerf is een ANBI-instelling; giften zijn aftrekbaar van de belasting.