Historisch brugdeel houdt zich goed

Historisch brugdeel houdt zich goed
Het oude schipbrugdeel vertrekt per oplegger naar het nieuwe haven terrein.

Het oude schipbrugdeel vertrekt per oplegger naar het nieuwe haven terrein.

In 2013 is het ponton opgeknapt om bij de Praets op de wal tentoongesteld te worden. De Stadsblokkenwerf heeft het ponton voor dit seizoen van de gemeente kunnen lenen.

Het was wel even spannend. Zou het oude gevaarte niet lekken? Per slot van rekening was er met het opknappen van het ponton in 2013 geen rekening mee gehouden dat het weer in het water zou belanden. Voor de tewaterlating en na de tewaterlating is het goed geïnspecteerd en hij bleek kurkdroog. Kennelijk degelijk vakwerk geleverd!

Het hijsen en het transport was een waar spektakel en de foto’s spreken dan ook voor zich.

Alhoewel… voor Bouwman Arnhem (hijsen) en P. Derks (bijzonder transport) leek het een fluitje van een cent. En passant werd het brugdeel ook nog gewogen: 17 ton! Veel dank en waardering voor deze bedrijven die dit geheel belangeloos hebben verzorgd.

De Arnhemse schipbrug
In 1601 had Arnhem nog een veer, maar in 1603 werd er een schipbrug aangelegd. Dit maakte de stad beter bereikbaar voor de boeren uit de Betuwe en voor de kooplieden uit Nijmegen. De schipbrug lag ten Westen van de stad, op de plek waar tegenwoordig de Roermondspleinbrug ligt, en zorgde voor de belangrijkste verbinding over de Rijn tot de bouw van Rijnbrug in 1935.

Een schipbrug bestaat uit een aantal kleine schepen met daarop een brugdek, waarover men van de ene naar de andere oever kon lopen of rijden. Als een schip op de rivier wilde passeren, werd er een deel van de brug tussenuit gevaren. Wie naar de overkant wilde, moest dan wachten; dit kon nog wel eens lang duren. Als er veel ijs op de rivier dreef, werd de hele brug weggehaald en in de haven gelegd.

scheepsbrugDe situatie tot de bouw van Rijnbrug in 1935